Privatumo politika

Bendroji informacija

Šioje privatumo politikoje pateikiama išsami informacija apie tai, kas vyksta su jūsų asmens duomenimis, kai lankotės mūsų svetainėse nuuvý.de, nuuvý.pl, nuuvý.com, nuuvý.cz, nuuvý.ee ir nuuvý.lt. Asmens duomenys - tai bet kokie duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jūsų asmeninę tapatybę. Tvarkydami jūsų duomenis, griežtai laikomės teisinių nuostatų, ypač Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau - BDAR), ir skiriame daug dėmesio tam, kad jūsų apsilankymas mūsų svetainėje būtų visiškai saugus.

Atsakinga įstaiga

Duomenų valdytojas, atsakingas už asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą šioje svetainėje, yra

 

Pavadinimas: buero digitale GmbH

Gatvė, namo numeris: Albert-Einstein-Str. 47

Pašto indeksas, miestas: 02977 Hoyerswerda

Šalis: Vokietija

El. paštas: info@nuuvy.com

 

Prieigos duomenys (serverio žurnalo failai)

Kai lankotės mūsų svetainėje, mes automatiškai renkame ir saugome prieigos duomenis vadinamuosiuose serverio žurnalo failuose, kuriuos jūsų naršyklė automatiškai perduoda mums. Tai yra

  • Jūsų kompiuterio naršyklės tipas ir naršyklės versija
  • serverio užklausos data ir laikas
  • šiuo metu jūsų kompiuteryje naudojamas IP adresas (gali būti nuasmenintas)

 

Paprastai mes negalime ir nesiekiame nustatyti jūsų asmeninės tapatybės. Tokie duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, siekiant apsaugoti mūsų teisėtą interesą gerinti mūsų svetainės stabilumą ir funkcionalumą.

Slapukai

Mes naudojame slapukus, kad lankymasis mūsų svetainėje būtų patrauklus ir būtų galima naudotis tam tikromis funkcijomis. Tai yra nedideli tekstiniai failai, kurie saugomi jūsų galutiniame įrenginyje. Slapukai negali vykdyti programų ar perkelti virusų į jūsų kompiuterio sistemą.

Slapukai, kurie reikalingi elektroninio bendravimo procesui vykdyti arba tam tikroms jūsų prašomoms funkcijoms atlikti, saugomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Turime teisėtą interesą saugoti slapukus, kad galėtume techniškai be klaidų ir optimaliai teikti savo paslaugas. Jei saugomi kiti slapukai (pvz., slapukai, skirti jūsų naršymo elgsenai analizuoti), jie šioje privatumo politikoje aptariami atskirai.

Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji „sesijos slapukai“. Jie automatiškai ištrinami pasibaigus jūsų apsilankymui. Kiti slapukai lieka saugomi jūsų galutiniame įrenginyje tol, kol juos ištrinate. Šie slapukai leidžia mums atpažinti jūsų naršyklę kito apsilankymo metu.

Galite nustatyti savo naršyklę taip, kad būtumėte informuoti apie slapukų nustatymą ir leisti slapukus tik atskirais atvejais, neleisti priimti slapukų tam tikrais atvejais arba apskritai ir įjungti automatinį slapukų ištrynimą uždarant naršyklę. Jei slapukai išjungiami, šios svetainės funkcionalumas gali būti apribotas.

Matomo

Šioje svetainėje naudojama atvirojo kodo žiniatinklio analizės paslauga „Matomo“. Naudodamiesi „Matomo“ galime rinkti ir analizuoti duomenis apie tai, kaip svetainės lankytojai naudojasi mūsų svetaine. Tai leidžia mums, be kita ko, sužinoti, kada ir iš kokio regiono buvo lankomasi kuriuose puslapiuose. Taip pat įrašome įvairius žurnalo failus (pavyzdžiui, IP adresą, nuorodą, naudojamą naršyklę ir operacinę sistemą) ir galime įvertinti, ar mūsų svetainės lankytojai atlieka tam tikrus veiksmus (pavyzdžiui, paspaudimus, pirkimus ir pan.). Ši analizės priemonė naudojama remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą analizuoti naudotojų elgseną, kad galėtų optimizuoti savo svetainę ir reklamą. Jei prašoma atitinkamo sutikimo, duomenų tvarkymas atliekamas tik remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudai), kaip apibrėžta TTDSG. Sutikimą galima bet kada atšaukti. IP anonimizavimas Analizei su „Matomo“ naudojame IP anonimizavimą. Tai reiškia, kad prieš analizuojant jūsų IP adresas sutrumpinamas taip, kad jo nebegalima aiškiai priskirti jums. Priegloba Matomo prieglobą teikiame tik savo serveriuose, todėl visi analizės duomenys lieka pas mus ir nėra perduodami toliau.

Naujienlaiškis

Jei aiškiai sutiksite, reguliariai siųsime savo naujienlaiškį į jūsų el. pašto adresą. Kad gautumėte mūsų naujienlaiškį, turite pateikti mums savo el. pašto adresą ir jį patvirtinti. Papildomi duomenys nerenkami arba renkami savanoriškai. Duomenys naudojami tik naujienlaiškiui siųsti.

Duomenys, pateikti registruojantis naujienlaiškiui, bus tvarkomi tik remiantis jūsų sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Norėdami atšaukti sutikimą, tiesiog atsiųskite mums neoficialų el. laišką arba atsisakykite naujienlaiškio prenumeratos naudodami naujienlaiškyje esančią nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“. Duomenų tvarkymo operacijų, kurios jau buvo atliktos, teisėtumui atšaukimas įtakos neturi.

Duomenys, įvesti nustatant prenumeratą, atšaukimo atveju bus ištrinti. Jei šie duomenys mums buvo perduoti kitais tikslais ir kitur, jie liks pas mus.

 

Kontaktinė forma

Jei su mumis susisieksite el. paštu arba naudodami kontaktinę formą, perduoti duomenys, įskaitant jūsų kontaktinę informaciją, bus saugomi, kad būtų galima apdoroti jūsų užklausą arba atsakyti į tolesnius klausimus. Šie duomenys nebus perduoti be jūsų sutikimo.

Kontaktinėje formoje įvesti duomenys bus tvarkomi tik remiantis jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Atšaukimui pakanka neoficialaus pranešimo el. paštu. Iki atšaukimo atliktų duomenų tvarkymo operacijų teisėtumui atšaukimas įtakos neturi.

Duomenys, perduoti per kontaktinę formą, liks pas mus tol, kol paprašysite juos ištrinti, atšauksite savo sutikimą saugoti arba išnyks poreikis juos saugoti. Privalomos įstatymų nuostatos - ypač saugojimo laikotarpiai - lieka nepakeistos.

 

Duomenų naudojimas ir atskleidimas

Mes neparduodame ir kitaip neparduodame tretiesiems asmenims asmens duomenų, kuriuos mums pateikiate, pvz., elektroniniu paštu (pvz., savo vardo, pavardės ir adreso arba elektroninio pašto adreso). Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik susirašinėjimo su jumis tikslais ir tik tuo tikslu, dėl kurio mums juos pateikėte. Siekdami apdoroti mokėjimus, jūsų mokėjimo duomenis perduodame kredito įstaigai, kuriai pavesta atlikti mokėjimą.

 

Duomenys, kurie automatiškai surenkami jums lankantis mūsų svetainėje, naudojami tik pirmiau minėtais tikslais. Duomenys nebus naudojami jokiais kitais tikslais.

Užtikriname, kad jūsų asmens duomenų neperduosime trečiosioms šalims, nebent esame teisiškai įpareigoti tai padaryti arba jūs mums iš anksto davėte sutikimą.

Atkreipkite dėmesį, kad „nuuvý GmbH“ steigimo etape „buero digitale GmbH“ veikia „nuuvý“ vardu, todėl visi asmens duomenys renkami „buero digitale GmbH“ vardu. Ši priemonė yra laikina ir reikalauja vėlesnio duomenų perdavimo bendrovei „nuuvý GmbH“ (po įsteigimo).

 

SSL ir TLS šifravimas

Saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti konfidencialaus turinio, pavyzdžiui, užklausų, kurias siunčiate mums kaip svetainės operatoriui, perdavimą, mūsų svetainėje naudojamas SSL arba TLS šifravimas. Užšifruotą ryšį atpažinsite pagal tai, kad naršyklės adreso eilutė pasikeičia iš „http://“ į „https://“ ir pagal spynos simbolį naršyklės eilutėje.

Jei įjungtas SSL arba TLS šifravimas, trečiosios šalys negali perskaityti jūsų mums perduodamų duomenų

Laikymo laikotarpis

Asmens duomenys, pateikti mums per mūsų svetainę, bus saugomi tik tol, kol bus pasiektas tikslas, dėl kurio jie mums buvo patikėti. Jei pagal komercinius ir mokesčių įstatymus būtina laikytis saugojimo terminų, tam tikrų duomenų saugojimo laikotarpis gali būti iki 10 metų.

Duomenų subjektų teisės

Kaip duomenų subjektas, jūs turite šias teises duomenų valdytojo atžvilgiu, susijusias su jūsų asmens duomenimis, pagal teisės aktų nuostatas:

2.1 Teisė atšaukti sutartį

Daugelis duomenų tvarkymo operacijų galimos tik gavus aiškų jūsų sutikimą. Jei jūsų duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti duomenis pagal BDAR 7 straipsnio 3 dalį, kuris galioja ateityje. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui. Duomenų saugojimui sąskaitų išrašymo ir apskaitos tikslais atšaukimas įtakos neturi.

2.2 Teisė į informaciją

Vadovaudamiesi BDAR 15 straipsniu, turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis. Jei toks duomenų tvarkymas vykdomas, turite teisę gauti informaciją apie mūsų tvarkomus jūsų asmens duomenis, duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų kategorijas, kuriems jūsų duomenys buvo arba bus atskleisti, planuojamą saugojimo laikotarpį arba saugojimo laikotarpio nustatymo kriterijus, teisės į duomenų perkeliamumą buvimą ir teisę nesutikti su duomenų tvarkymu. saugojimo laikotarpio nustatymo kriterijus, teisės į duomenų ištaisymą, ištrynimą, duomenų tvarkymo apribojimą, prieštaravimą duomenų tvarkymui, skundą priežiūros institucijai egzistavimą, jūsų duomenų kilmę, jei juos surinkome ne iš jūsų, automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, egzistavimą ir, jei taikytina, reikšmingą informaciją apie taikomą logiką ir tokio duomenų tvarkymo apimtį bei numatomą poveikį jums, taip pat jūsų teisę būti informuotam apie garantijas pagal BDAR 46 straipsnį, jei jūsų duomenys perduodami į trečiąsias šalis.

2.3 Teisė į ištaisymą

Pagal BDAR 16 straipsnį turite teisę bet kuriuo metu reikalauti nedelsiant ištaisyti neteisingus su jumis susijusius asmens duomenis ir (arba) papildyti neišsamius duomenis.

2.4 Teisė ištrinti duomenis

Pagal BDAR 17 straipsnį turite teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, jei yra viena iš šių priežasčių

a) jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi.

b) atšaukėte savo sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis.

c) Prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 straipsnio 2 dalį.

d) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.

e) Asmens duomenis ištrinti būtina, kad būtų įvykdyta teisinė prievolė pagal Sąjungos teisę arba valstybės narės, kuriai esame pavaldūs, teisę.

f) Asmens duomenys buvo renkami dėl informacinės visuomenės paslaugų, nurodytų BDAR 8 straipsnio 1 dalyje, siūlymo.

 

Tačiau ši teisė neegzistuoja, jei tvarkyti duomenis būtina:

a) naudojantis teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;

b) siekiant įvykdyti teisinę prievolę, pagal kurią tvarkyti duomenis reikalaujama pagal Sąjungos ar valstybės narės teisę, kuri mums taikoma, arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant mums pavestas viešosios valdžios funkcijas

c) dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje pagal BDAR 9 straipsnio 2 dalies h ir i punktus ir 9 straipsnio 3 dalį;

d) archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais pagal BDAR 89 straipsnio 1 dalį, jei dėl duomenų subjekto teisės gali tapti neįmanoma arba gali būti labai apsunkintas tokio tvarkymo tikslų įgyvendinimas; arba

e) siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Jei paviešinome jūsų asmens duomenis ir privalome juos ištrinti pagal pirmiau nurodytas nuostatas, imsimės tinkamų priemonių, įskaitant technines priemones, atsižvelgdami į turimas technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas, kad informuotume asmens duomenis tvarkančius duomenų valdytojus, kad jūs, kaip duomenų subjektas, paprašėte jų ištrinti visas nuorodas į jūsų asmens duomenis arba šių asmens duomenų kopijas ar kopijas.

2.5 Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Pagal BDAR 18 straipsnį turite teisę prašyti apriboti (blokuoti) savo asmens duomenų tvarkymą. Norėdami tai padaryti, bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis teisiniame pranešime nurodytu adresu. Teisė apriboti duomenų tvarkymą galioja šiais atvejais

a) Jei ginčijate mūsų saugomų jūsų asmens duomenų tikslumą, paprastai mums reikia laiko jiems patikrinti. Patikrinimo laikotarpiu turite teisę prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.

b) Jei jūsų asmens duomenys buvo/yra tvarkomi neteisėtai, vietoj ištrynimo galite prašyti apriboti duomenų tvarkymą.

c) Jei jūsų asmens duomenys mums nebereikalingi, tačiau jie reikalingi teisiniams reikalavimams vykdyti, ginti ar pareikšti, turite teisę prašyti ne ištrinti, o apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.

d) Jei pateikėte prieštaravimą pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, turi būti užtikrinta pusiausvyra tarp jūsų ir mūsų interesų. Kol dar nenustatyta, kieno interesai yra svarbesni, turite teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

 

Jei apribojote savo asmens duomenų tvarkymą, šie duomenys - išskyrus jų saugojimą - gali būti tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl ES ar valstybės narės svarbaus viešojo intereso priežasčių.

2.6 Teisė į informaciją

Jei prieš mus pareiškėte teisę į duomenų ištaisymą, ištrynimą ar tvarkymo apribojimą, mes privalome pranešti visiems duomenų gavėjams, kuriems buvo atskleisti jūsų asmens duomenys, apie tokį duomenų ištaisymą, ištrynimą ar tvarkymo apribojimą, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma arba reikalauja neproporcingų pastangų. Pagal BDAR 19 straipsnį, gavę prašymą, turite teisę būti informuoti apie šiuos duomenų gavėjus.

2.7 Teisė nebūti sprendimo, grindžiamo tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, subjektu

Pagal BDAR 22 straipsnį turite teisę, kad jums nebūtų taikomas vien tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, kuris jums sukelia teisines pasekmes arba daro panašų reikšmingą poveikį.

Ši nuostata netaikoma, jei sprendimas

a) yra būtinas jūsų ir mūsų sutarčiai sudaryti arba įvykdyti

b) yra leidžiamas pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę, kuri taikoma duomenų valdytojui ir kurioje taip pat nustatytos tinkamos priemonės jūsų teisėms ir laisvėms bei teisėtiems interesams apsaugoti; arba

c) gavus aiškų jūsų sutikimą.

Tačiau a-c punktuose nurodytais atvejais sprendimai negali būti grindžiami specialiomis asmens duomenų kategorijomis, nurodytomis BDAR 9 straipsnio 1 dalyje, išskyrus atvejus, kai taikomas 9 straipsnio 2 dalies a arba g punktas ir taikomos tinkamos priemonės jūsų teisėms ir laisvėms bei teisėtiems interesams apsaugoti.

a ir c punktuose nurodytais atvejais įgyvendinsime tinkamas priemones jūsų teisėms ir laisvėms bei teisėtiems interesams apsaugoti, bent jau teisę į žmogaus įsikišimą iš duomenų valdytojo pusės, teisę išreikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą.

2.8 Teisė į duomenų perkeliamumą

Jei duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktą, arba sutartimi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą ir atliekamas naudojant automatizuotas procedūras, turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, susistemintu, bendru ir kompiuterio skaitomu formatu ir perduoti juos kitam atsakingam asmeniui arba reikalauti, kad jie būtų perduoti kitam atsakingam asmeniui, jei tai techniškai įmanoma, pagal BDAR 20 straipsnį.

 

2.9 Teisė prieštarauti

Kadangi jūsų asmens duomenų tvarkymą grindžiame interesų pusiausvyra pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi dėl priežasčių, kylančių dėl jūsų konkrečios padėties; tai taip pat taikoma šia nuostata pagrįstam profiliavimui. Atitinkamą teisinį pagrindą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, rasite šioje privatumo politikoje. Jei pateiksite prieštaravimą, mes nebetvarkysime atitinkamų jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti įtikinamas teisėtas duomenų tvarkymo priežastis, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba kai duomenys tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (prieštaravimas pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį).

Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais; tai taip pat taikoma profiliavimui, jei jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Jei prieštaraujate, jūsų asmens duomenys vėliau nebebus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais (prieštaravimas pagal BDAR 21 straipsnio 2 dalį).

Naudojantis informacinės visuomenės paslaugomis ir nepaisant Direktyvos 2002/58/EB, turite galimybę pasinaudoti teise prieštarauti automatizuotomis priemonėmis, naudojant technines specifikacijas.

2.10 Teisė pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai pagal BDAR 77 straipsnį

BDAR pažeidimų atveju duomenų subjektai turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba įtariamo pažeidimo vieta. Teisė pateikti skundą nepažeidžia jokių kitų administracinių ar teisminių teisių gynimo priemonių.

Už mus atsakinga priežiūros institucija yra

Saksonijos duomenų apsaugos pareigūnas

P.O. Box 11 01 32, 01330 Drezdenas

Devrientstraße 5, 01067 Drezdenas

Telefonas: 03 51 / 85471-101

El. paštas: saechsdsb@slt.sachsen.de

Internetas: https://www.saechsdsb.de/

 

Šios privatumo politikos galiojimas ir keitimas

Ši privatumo politika galioja nuo 2024 m. balandžio 24 d. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šią privatumo politiką, laikydamiesi galiojančių duomenų apsaugos taisyklių. To gali prireikti, pavyzdžiui, siekiant laikytis naujų teisinių nuostatų arba atsižvelgti į mūsų svetainės pakeitimus ar naujas paslaugas mūsų svetainėje. Taikoma jūsų apsilankymo metu galiojanti versija.

Jei ši privatumo politika bus pakeista, ketiname paskelbti privatumo politikos pakeitimus šiame puslapyje, kad būtumėte išsamiai informuoti apie tai, kokius asmens duomenis renkame, kaip juos tvarkome ir kokiomis aplinkybėmis jie gali būti atskleisti.

nuuvy.com nuuvy.cz nuuvy.de nuuvy.ee nuuvy.lt nuuvy.pl nuuvy.ua